Op alle sanitairproducten die  Els’Digiverkoop verkoopt, geldt een wettelijke garantietermijn van twee jaren. De garantietermijn vangt aan op de dag van levering en is slechts geldig als door koper een officieel aankoopbewijs of bewijs van levering overlegd kan worden waaruit ondubbelzinnig de datum van levering en het productnummer/het productkenmerk blijkt. De garantietermijn wordt door een onderdelenlevering of herstelling noch vernieuwd, noch verlengd. De door ons verkochte artikelen zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Worden bij ons gekochte artikelen in een niet-huishoudelijke, dwz. professionele omgeving gebruikt, dan vervalt de garantie. Melding van een garantieclaim vindt altijd plaats door een schriftelijke melding van koper. Deze melding wordt voorzien een kopie van de aankoopnota en, indien mogelijk, beelden van het niet deugdelijk functionerende onderdeel van het product. Het ondeugdelijke product dient door koper opgestuurd te worden naar verkoper. Deze beoordeelt binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van het product of de klacht gegrond is. In het overleg met koper draagt verkoper oplossingen aan. Verkoper bepaalt hoe de garantieclaim wordt afgewikkeld. Koper kan dus bijv. bij een lekkende kraan niet claimen dat er eerst een nieuwe kraan wordt opgestuurd en dat hij na ontvangst en montage daarvan de oude kraan aan verkoper retour zendt.In dat geval is nl. aan verkoper niet de mogelijkheid geboden het defect te beoordelen of te herstellen. De garantie is niet geldig voor:
 • installaties die vervuild zijn omdat geen filter of filterstopkraan werd gemonteerd;
 • lege batterijen, vervuilde filterpatronen; niet normaal of foutief gebruik van het product;
 • een watertemperatuur die hoger ligt dan 70° C en/of een waterdruk aan de kraan die hoger ligt dan 5 bar;
 • elke vorm van transportschade;
 • beschadigingen of storingen veroorzaakt door onoordeelkundige installatie en/of het gebruik van niet- originele wisselstukken, of gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing;
 • normale slijtage van onderdelen en/of sporen van abnormaal gebruik;
 • beschadigingen of storingen veroorzaakt door ijs en/of vervuiling in de toevoerleidingen, inclusief kalk en vuil in jachtbakken;
 • beschadigingen aan de buitenzijde van de kraan veroorzaakt door verkeerd onderhoud of gebruik van het artikel;
  • de oppervlakten van kranen mogen niet gereinigd worden met schuursponsjes, schuurmiddel, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen met zuur of oplosmiddelen, antikalk, allesreiniger, schoonmaakazijn of andere schoonmaakmiddelen met azijn;
  • de oppervlakten van kranen mogen niet aangeraakt of bediend worden door ledematen die in aanraking zijn geweest met bijv. verfmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen of enig ander agressief (oplos-) middel. Dit brengt bijv. aan matzwarte, gespoten kranen onherstelbare schade toe.
 • een drukverschil tussen warm en koud water van meer dan één bar.